Ympäristö

Ympäristö

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme sekä vähentämään aktiivisesti ympäristövaikutuksiamme. Tiedon kerääminen ja indikaattoreiden arviointi ovat meille tärkeitä työkaluja toimintamme seurannassa ja parantamisessa.

Toimintamme vähentääksemme aktiivisesti ympäristövaikutuksiamme

Aidian Sustainability Environment

Ympäristövastuu Aidianilla

Aidianin ympäristöjärjestelmä on rakennettu ISO 14001 -ympäristöstandardin periaatteille. Tavoitteenamme on aktiivisesti vähentää ympäristövaikutuksiamme ja olemme tunnistaneet liiketoimintamme merkittävimmät osa-aluuet ympäristöön liittyen. Nämä osa-alueet liittyvät raaka-aineiden, energian ja veden kulutukseen, jäteveden päästöihin sekä toiminnastamme syntyviin jätemääriin. Mittaamme ja valvomme jatkuvasti ympäristöön liittyviä osa-alueita.

Toimintamme mittaaminen on elintärkeää kestävän kehityksen johtamisessa ja seurannassa. Osa valvotuista osa-alueista on pakollisia ja ne perustuvat paikallisissa ja paikkakohtaisissa ympäristöluvissa määriteltyihin vaatimuksiin. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusviranomaiset ovat esimerkkejä ulkoisista tahoista, joille toimitamme säännösten mukaista seurantatietoa ympäristöön liittyvästä toiminnastamme. Tietojen kerääminen ja indikaattoreiden arviointi ovat meille tärkeitä työkaluja toimintamme seurannassa ja parantamisessa.