Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus

Olemme vastuullinen työnantaja, joka on sitoutunut edistämään eettisiä työtapoja. Laillinen liiketoiminta on meille tärkeää kaikissa tilanteissa. Haluamme työntekijöidemme kokevan tekevänsä merkityksellistä työtä hyvin johdetussa työympäristössä.

Edistämme henkilöstömme jatkuvaa oppimista ja hyvinvointia

Aidian Sustainability Social

Henkilöstömme

Toimintamme perusta on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Haluamme olla erinomainen työpaikka ja tarjota työntekijöillemme terveellisen ja turvallisen työympäristön.

Hyvinvointi ja osaamisen hallinta

Haluamme työntekijöidemme kokevan tekevänsä merkityksellistä ja osaamistaan vastaavaa työtä hyvin johdetussa työympäristössä. Meille on tärkeää huolehtia sekä työntekijöidemme hyvinvoinnin että osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Työhyvinvoinnin ja menestymisen edellytys on, että jokainen työntekijä tietää työlleen asetetut tavoitteet, saa palautetta suorituksestaan ja kokee menestystä työssään.

Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamisen jatkuvalla kehittämisellä tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli. Jokaisella Aidianin työntekijällä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä omassa työssään. Tarjoamme monipuolisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia erilaisissa tehtävissä.

Ihmisoikeudet ja korruption torjunta

Tavoitteenamme on noudattaa ihmisoikeusvelvoitteita kaikessa toiminnassamme. Pyrimme varmistamaan, että omassa toiminnassamme tai alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme tai muiden yhteistyökumppaneidemme toiminnassa ei tapahdu ihmisoikeusloukkauksia. Olemme sitoutuneet ja kunnioitamme UN Global Compactin kymmenen periaatteen arvoja sekä ILO:n yleissopimusten periaatteita, ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme.

Aidian osallistuu kansainväliseen lahjonnan ja korruption vastaiseen taisteluun sekä osallistuu UN Global Compact -aloitteeseen. Aidian on sitoutunut vahvaan työmoraaliin ja kieltää tiukasti työntekijöitään, tavarantoimittajiaan, palveluntarjoajiaan, kumppaneitaan ja jakelijoitaan osallistumasta lahjontaan, korruptioon tai mihinkään toimintaan, joka voisi antaa aihetta näyttää tai epäillä tällaista laitonta toimintaa. Aidian on ottanut käyttöön reilun kilpailun ohjeet Aidianin eettisen liiketoiminnan ohjeena.