Vastuullisuus

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja kestävästi. Potilasturvallisuus on ohjaava arvo kaikessa Aidianin toiminnassa. Tärkeimmät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen painopistealueemme ovat ympäristö, terveys sekä sosiaalinen vastuullisuus, ja olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintaamme näillä fokusalueilla.

Vastuullisuus Aidianilla

Aidian on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävästi sekä edistämään eettisiä työtapoja. Vastuullisuus sekä eettinen ja laillinen liiketoiminta ovat Aidianille tärkeitä kaikissa tilanteissa. Toimintaamme ohjaavat Aidianin eettiset ohjeet (Code of Conduct -ohjeistus) sekä hyvät hallintotavat. Työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan korkeita eettisiä standardeja ja liiketoimintakäytäntöjä. Lisäksi Aidianin toimintaa ja työskentelytapoja ohjaavat useat pakolliset ohjeistukset ja erikseen määritellyt yrityskäytännöt.

Haluamme kasvaa ja kehittää liiketoimintaamme pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja kestävästi. Potilasturvallisuus on ohjaava arvo kaikessa Aidianin toiminnassa. Haluamme tarjota tuotteita, jotka edistävät tehokasta ja sujuvaa terveydenhuoltoa. Tuotevalikoimamme kautta osallistumme antimikrobiresistenssin (AMR) torjuntaan, joka on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista.

Kolme tärkeintä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen painopistealuettamme ovat ympäristö, terveys ja sosiaalinen vastuullisuus. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintaamme näillä fokusalueilla ja pyrimme saavuttamaan niitä kohtaan asettamamme korkeat tavoitteet.

Sitoumuksemme ulkoisiin aloitteisiin

UN Global Compact

Olemme ylpeitä osallistuessamme UN Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin yritysvastuualoite. UN Global Compact tukee yrityksiä vastuulliseen liiketoimintaan sovittamalla strategiansa ja toimintansa yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyviin periaatteisiin liittyen sekä ryhtymällä toimiin, jotka edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita.

Lue vastuullisuusraporttimme: Sustainability Report 2022

Responsible Care®

Osallistumme kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan. Responsible Care on maailmanlaajuisen kemianteollisuuden vapaaehtoinen aloite, jolla pyritään jatkuvasti parantamaan toimintaa liittyen ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen. Kemianteollisuus ry koordinoi Responsible Care -ohjelman toteutusta Suomessa.