Terveys

Terveys

Potilasturvallisuus on ohjaava arvo kaikessa Aidianin toiminnassa, ja pyrimme varmistamaan tuotteidemme turvallisuuden koko niiden elinkaaren ajan. Tuotevalikoimamme kautta edistämme tehokasta ja sujuvaa terveydenhuoltoa ja osallistumme antimikrobiresistenssin (AMR) torjuntaan. AMR on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista.

Aidian tarjoaa älykkäitä ratkaisuja vieritestaukseen

Aidian Sustainability Health

Potilasturvallisuus ja tuotevastuu

Missiomme on tukea terveyttä edistämällä tehokasta ja sujuvaa terveydenhuoltoa maailmanlaajuisesti. Potilasturvallisuus on vastuullisuutemme kulmakivi ja ohjaava arvo kaikessa Aidianin toiminnassa. Pyrimme varmistamaan tuotteidemme turvallisuuden koko niiden elinkaaren ajan. Tuotteemme valmistetaan kvalifioiduilla tuotantolaitteilla valvotussa tuotantoympäristössä käyttäen validoituja tuotanto- ja laadunvalvontamenetelmiä. Tällä varmistamme, että jokainen erä täyttää ennalta määritetyt laatuvaatimukset.

Terveydenhuollon viranomaisten laki- ja regulatiiviset vaatimukset ohjaavat kaikkea toimintaamme. Tämän lisäksi noudatamme myös toimialamme yhteisiä ja kansainvälisiä harmonisoituja käytäntöjä. Aidian noudattaa tuotteilleen asetettuja vaatimuksia, kuten EU:n in vitro-diagnostiikkaa koskevaa direktiiviä sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) ja muiden kansallisten sääntelyviranomaisten vastaavia vaatimuksia sekä ISO 13485 -standardia. Aidian toteuttaa parhaillaan siirtymää uuden IVDR asetuksen vaatimuksiin.

Aidian auttaa taistelemaan antimikrobiresistenssiä vastaan

Antimikrobiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka

Antibiootit ovat henkiä pelastavia lääkkeitä ja tärkeimpiä lääkkeitä bakteeri-infektioiden hoidossa. Valitettavasti antibioottien liika- ja väärinkäyttö on johtanut antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kehittymiseen. Tämän seurauksena antibiootit muuttuvat tehottomiksi ja aiemmin hoidettavissa olevien infektioiden parantaminen vaikeutuu. Maailman terveysjärjestö (WHO) on julistanut antimikrobiresistenssin (AMR) yhdeksi 10 suurimmasta maailmanlaajuisesta terveysuhasta.

Antibiootteja voidaan käyttää vain bakteeri-infektioiden hoitoon. Suurin osa terveydenhuollossa käytettävistä antibiooteista määrätään perusterveydenhuollossa, jossa hengitystieinfektiot ovat yleisin syy käynneille. Noin 90 % hengitystieinfektioista on kuitenkin virusten aiheuttamia tai ne paranevat itsestään, eikä niiden hoitoon tarvita antibiootteja. Antibioottien oikea käyttö on avainasemassa AMR:n torjunnassa. Aidianin QuikRead go CRP- ja Strep A -testit auttavat terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan, tarvitaanko antibiootteja vai ei.