Tietoa C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

Tietoa C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on yleisesti käytetty tulehdusmerkkiaine, joka auttaa infektioiden ja tulehduksellisten sairauksien arvioinnissa ja tukee päätöstä antibioottihoidon tarpeesta.

Mikä on C-reaktiivinen proteiini?

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on laajasti tutkittu ja terveydenhuollossa käytetty analyytti, joka auttaa infektioiden, kudosvaurioiden, tulehduksellisten sairauksien diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. CRP on akuutin vaiheen plasmaproteiini, jota esiintyy matalina pitoisuuksina terveillä ihmisillä. CRP:n mediaanitaso terveillä henkilöillä on yleensä < 0,8 mg/l1. Referenssiarvo CRP:lle on < 3 mg/l mutta on suositeltavaa, että jokainen laboratorio määrittelee alueen väestöön sopivan referenssiarvon.

Bakteeri-infektiot ja tulehdukselliset sairaudet stimuloivat CRP:n tuotantoa maksassa. CRP-arvot ovat havaittavissa noin 4-6 tunnissa taudin puhkeamisesta ja pitoisuus nousee huippuunsa 36-48 tunnissa2,3. Vastaavasti infektion tai kehon tulehdustilan eli inflammaation rauhoittuessa CRP laskee nopeasti normaaliksi. CRP-arvo puolittuu noin 19:ssä tunnissa1,2.

CRP auttaa taudin vakavuusasteen arvioinnissa ja antibioottihoidon seurannassa

CRP:n tuotanto on verrannollinen infektion ja inflammaation voimakkuuteen4, minkä takia se on hyödyllinen lievän ja vakavan infektion erottelussa. Jos CRP arvo on <10 mg/l, bakteeri-infektio on epätodennäköinen5. Vakavissa systeemisissä bakteeritulehduksissa CRP voi nousta jopa useaan sataan milligrammaan litrassa. Virusinfektioissa, lievissä tai itsestään paranevissa bakteeritulehduksissa se nousee vain vähän tai ei ollenkaan. Myös tulehduksellisissa sairauksissa, kuten reumassa, CRP taso on verrannollinen inflammaation voimakkuuteen ja voi nousta kohtalaiselle tasolle, yleensä välille 10–40 mg/l.

CRP alkaa yleensä laskea nopeasti antibioottihoidon aloituksen jälkeen ja infektion rauhoittuessa. Jos CRP taso ei laske parin päivän kuluessa hoidon aloituksesta, se on usein merkki taudin komplikaatiosta tai että annettu hoito ei tehoa6.

CRP-vieritestaus auttaa akuuttien infektioiden diagnostiikassa ja tukee päätöstä antibioottihoidon tarpeesta

Tarkka ja nopea CRP:n vieritestaus auttaa infektio-oireisen potilaan diagnosoinnissa ja ohjaa antibioottien rationaalista ja järkevää käyttöä. Nopea tulos ja pieni näytevolyymi ovat merkittäviä etuja verrattuna CRP:n laboratoriotestaukseen. QuikRead go CRP-testit käytettynä yhdessä potilaan kliinisen tutkimuksen kanssa sopivat erityisesti seuraaviin tilanteisiin:

 • lievän ja vakavan tulehduksen erottelussa4
 • lisäämään lääkärin varmuutta diagnoosista ja ohjaamaan antibioottien asianmukaista käyttöä akuuteissa infektioissa7,8
 • infektioiden ja tulehduksellisten sairauksien hoitovasteen arvioinnissa, seurannassa ja ennustamisessa6-9
 • vakavien bakteeri-infektioiden poissulkemisessa10,11

Viitteet

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management (CG191), 2014.
 6. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 7. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 8. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
 10. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 11. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.