Tietoa C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

Tietoa C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

CRP auttaa infektioiden ja inflammatoristen sairauksien kliinisessä arvioinnissa

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on akuutin vaiheen plasmaproteiini, jota esiintyy matalina pitoisuuksina terveillä ihmisillä. CRP:n mediaanitaso terveillä henkilöillä on yleensä < 0,8 mg/l1 mutta bakteeri-infektioissa pitoisuus nousee nopeasti jopa useaan sataan milligrammaan litrassa. Bakteeri-infektiot ja inflammaatiot stimuloivat CRP:n tuotantoa maksassa. CRP-arvot ovat havaittavissa noin 4-6 tunnissa taudin puhkeamisesta ja pitoisuus nousee huippuunsa 36-48 tunnissa2,3. CRP:n tuotanto on verrannollinen infektion ja inflammaation voimakkuuteen, minkä takia se on hyödyllinen arvioitaessa taudin vakavuutta. Bakteeritulehduksissa CRP voi nousta verrattaen korkealle, yli 100 mg/l, mutta virusinfektioissa ja paikallisissa bakteeritulehduksissa se nousee vain vähän tai ei ollenkaan. Inflammatorisissa sairauksissa CRP-arvot voivat nousta kohtalaiselle tasolle, yleensä välille 10-40 mg/l. Kun potilaan hoito alkaa tehota, immuunijärjestelmä voittaa taudinaiheuttajan tai tulehdusärsyke alkaa poistua, CRP-arvot laskevat nopeasti takaisin normaalitasolle 19 tunnin puoliintumisajalla1,2.

Tarkka CRP:n vieritestaus on tärkeä apu infektio-oireisen potilaan diagnosoinnissa ja arvioitaessa antibioottien tarvetta. Nopea tulos ja pieni näytevolyymi ovat merkittäviä etuja verrattuna CRP:n laboratoriotestaukseen. Käytettäessä yhdessä potilaan kliinisen tutkimuksen kanssa QuikRead go CRP -testit ovat erinomaisia työkaluja seuraavissa tilanteissa:

 • bakteeri- ja virusinfektioiden erottelussa
 • vähentämään diagnostista epävarmuutta ja ohjaamaan antibioottien asianmukaista käyttöä akuuteissa infektioissa4,5
 • infektioiden, inflammaation ja hoitovasteen arvioinnissa, seurannassa ja ennustamisessa6-8

 • vakavien bakteeri-infektioiden poissulkemisessa9

Viitteet

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 6. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 7. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 8. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.