Brand image

Hygieniavalvonta

Korkeatasoinen hygienia on tärkeää monissa ympäristöissä, kuten ruoanvalmistuslaitoksissa, sairaaloissa ja tehtaissa. Hygieniatason seurantaan soveltuvilla testeillä eri toimijat voivat havaita mahdollisia proteiinijäämiä ja mikrobikontaminaatioita. Hyvin suunniteltu ja toteutettu hygieniaseuranta voi estää infektioiden leviämisen esimerkiksi sairaaloissa. Tehdaslaitteiden hygieniaseurannalla voidaan estää laitteistojen rikkoutuminen mikrobikasvuston vuoksi. Hygieniaseurannalla voidaan myös luoda kustannussäästöjä.