CRP alahengitystieinfektioissa

CRP alahengitystieinfektioissa

CRP vieritestaus tukee alahengitystieinfektioiden diagnosointia, seurantaa ja antibioottien vastuullista käyttöä.

CRP-vieritestaus tukee alahengitystieinfektioiden diagnosointia ja hoitopäätöksiä

C-reaktiivisen proteiinin (CRP) vieritestaus auttaa alahengitystieinfektioiden, mukaan lukien keuhkokuumeen, akuutin keuhkoputkentulehduksen ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen. diagnosoinnissa ja seurannassa. Kun CRP mitataan ensikäynnillä ja sitä käytetään yhdessä potilaan kliinisen tutkimuksen kanssa, se auttaa tekemään päätöstä antibioottihoidon tarpeesta. Antibioottien oikea ja järkevä käyttö on ratkaisevan tärkeää mikrobilääkeresistenssin kehittymisen hidastamisessa. Siksi antibiootteja tulee määrätä vain potilaille, jotka hyötyvät hoidosta. CRP vieritestaus ennen hoitopäätöksen tekemistä ohjaa antibioottien oikeaa ja vastuullista käyttöä terveydenhuollossa.

Kliiniset hoitosuositukset Hollannissa ja Iso-Britanniassa suosittelevat CRP-vieritestausta yhdessä kliinisen arvion kanssa tukemaan alahengitystieinfektioiden diagnosointia ja antibioottihoitoa koskevassa päätöksenteossa1-2. Molemmat hoitosuositukset suosittelevat käyttämään samoja CRP:n raja-arvoja ohjaamaan antibioottien käyttöä (ks taulukko alla).

Suositeltavat CRP-vieritestauksen viite-arvot alahengitystieinfektiodiagnostiikassa aikuisilla1-2

CRP-arvo ja bakteeri-infektion todennäköisyysSuositus

<20 mg/l

Bakteeri-infektio epätodennäköinen
Antibiootteja ei suositella
20-100 mg/l
Bakteeri-infektio on mahdollinen

Jos potilaalla suuri riski komplisoituneeseen infektioon, antibiootteja suositellaan1

Harkitse viivästetyn antibioottikuurin aloittamista, jos oireet pahenevat2
>100 mg/l
Bakteeri-infektio erittäin todennäköinen

Antibiootteja suositellaan

Keuhkokuumeen riski suuri

Vakava infektio

CRP:n viitearvot ovat hyödyllinen apu antibioottien määräämisessä, mutta niitä tulee aina tulkita yhdessä potilaan kliinisen arvion kanssa. Varsinkin suuren riskin potilailla antibiootteja voidaan tarvita, vaikka CRP-tasot eivät ole merkittävästi kohonneet. CRP kuvastaa infektion todellista vakavuutta 1-2 päivää oireiden alkamisen jälkeen.

CRP on hyödyllinen taudin kulun ja hoitovasteen seurannassa

CRP:n sarjamittaukset sopivat infektion kulun ja antibioottihoidon tehokkuuden arvioimiseen3. CRP:n puoliintumisaika on 19 tuntia, ja CRP-arvot laskevat antibioottihoidon alkaessa vaikuttaa. Yleiseurooppalaisessa hoitosuosituksessa ohjeistetaan käyttämään CRP-testausta sairaalahoidossa oleville keuhkokuumepotilaille sairaalaan saapumispäivänä ja 3. tai 4. päivänä saapumisen jälkeen4. Myös Iso-Britannian hoitosuositus suosittelee mittaamaan CRP:n keuhkokuumepotilailta heidän saapuessaan sairaalaan ja 2-3 päivää saapumisen jälkeen. Jos CRP-arvot eivät ala laskea muutaman päivän antibioottihoidon jälkeen, se voi viitata hoidon epäonnistumiseen. CRP-arvoilla, erityisesti päivänä 4, on korkea negatiivinen ennustearvo keuhkokuumekomplikaatioille5.

Viitteet

  1. Verheij T et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. [Dutch College of General Practitioners Guidelines on Acute Cough]. Huisarts Wet, 2011. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-hoesten
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  4. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  5. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.