CRP alahengitystieinfektioissa

CRP alahengitystieinfektioissa

CRP-pikatestaus ohjaa antibioottien määräämistä ja alahengitystieinfektioiden hoitoa

CRP auttaa alahengitystieinfektioiden, mukaan lukien keuhkokuumeen, akuutin keuhkoputkentulehduksen ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen, diagnosoinnissa ja seurannassa. Kun CRP mitataan ensikäynnillä ja sitä käytetään yhdessä potilaan kliinisen tutkimuksen kanssa, se auttaa erottamaan bakteeri- ja virusinfektiot ja päättämään, tarvitaanko antibiootteja. Antibioottien oikea ja järkevä käyttö on ratkaisevan tärkeää antimikrobiresistenssin kehittymisen hidastamisessa. Siksi antibiootteja tulee määrätä vain potilaille, jotka hyötyvät hoidosta.

Kliiniset hoitosuositukset Euroopassa suosittelevat perusterveydenhuollossa tavanomaista tai CRP-vieritestausta yhdistettynä kliiniseen arviointiin helpottamaan alahengitystieinfektioiden diagnosointia ja antibioottien määräämistä.1-3

Suositeltavat CRP-viite-arvot alahengitystieinfektiodiagnostiikassa aikuisilla1-3

CRP-arvo ja bakteeri-infektion esiintyminenSuositus antibiooteille

<20 mg/l

Bakteeri-infektio epätodennäköinen
Antibiootteja ei suositella
20-100 mg/l
Bakteeri-infektio on mahdollinen
Harkitse viivästetyn antibioottikuurin aloittamista, jos oireet pahenevat
>100 mg/l
Bakteeri-infektio erittäin todennäköinen
Antibiootteja suositellaan


Ruotsin alahengitystieinfektioiden hoitosuositus kehottaa käyttämään samanlaisia CRP:n viitearvoja ohjaamaan antibioottien määräämistä. Hoitosuosituksen mukaan keuhkokuumediagnoosi on todennäköinen, jos infektion oireet ovat kestäneet viikon ja CRP on > 50 mg/l4.

CRP:n viitearvot ovat hyödyllinen apu antibioottien määräämisessä, mutta niitä tulee aina tulkita yhdessä potilaan kliinisen arvion kanssa. Varsinkin suuren riskin potilailla antibiootteja voidaan tarvita, vaikka CRP-tasot eivät ole merkittävästi kohonneet. CRP tulee mitata 1-2 päivää infektion alkamisen jälkeen, jotta se kuvastaa taudin todellista vakavuutta.

CRP on hyödyllinen taudin kulun ja hoitovasteen seurannassa

CRP:n sarjamittaukset sopivat infektion kulun ja antibioottihoidon tehokkuuden arvioimiseen5. CRP:n puoliintumisaika on 19 tuntia, ja CRP-arvot laskevat antibioottihoidon alkaessa vaikuttaa. Euroopan laajuisessa hoitosuosituksessa ohjeistetaan käyttämään CRP-testausta sairaalahoidossa oleville keuhkokuumepotilaille sairaalaan saapumispäivänä ja 3. tai 41. päivänä saapumisen jälkeen. Jos CRP-arvot eivät ala laskea muutaman päivän antibioottihoidon jälkeen, se voi viitata hoidon epäonnistumiseen. CRP-arvoilla, erityisesti päivänä 4, on korkea negatiivinen ennustearvo keuhkokuumekomplikaatioille6.

Viitteet

  1. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. NICE guideline – Cough (acute): antimicrobial prescribing, 2019.
  4. Andre M, Hedin K, Mölstad S. Nedre luftvägsinfektioner i primärvården. Rekommendationer för handläggning läkemedelsverkets expertgrupp. Lakartidningen 2009; 106: 1660-1663.
  5. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  6. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.